Podmínky použití

NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY POUŽITÍ (ZDE SEZNAM UVEDENÝCH JAKO „DOHODA“) - KTERÉ ZAHRNUJÍ ZÁSADU OCHRANY SOUKROMÍ TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY (ZDE SEZNAM UVEDENÉ JAKO „WEBOVÁ STRÁNKA“) - JSOU DOVOLENĚ VÁS UVEDENÉ „ZÍSKEJTE“ „VÁS“, „VAŠE“) A CERIEUS DIGITÁLNÍ STUDIO (ZDE SEZNAM ODKAZUJE NA „CD“). PŘED POUŽITÍM WEBOVÉ STRÁNKY PŘEČTĚTE SI PŘEČTĚTE SI POZORNĚ následující dohodu. POUŽITÍM WEBOVÉ STRÁNKY VYDÁVÁTE PODPORU TÉTO DOHODY. POKUD NENÍ POMOCI TÉTO DOHODĚ, PROSÍM NEPOUŽÍVEJTE WEBOVOU STRÁNKU.

OMEZENÍ POUŽÍVÁNÍ MATERIÁLŮ

Žádné materiály z webových stránek nesmí být kopírovány, reprodukovány, znovu publikovány, nahrávány, zveřejňovány, přenášeny nebo distribuovány jakýmkoli způsobem bez písemného souhlasu společnosti CDS.

OBCHODNÍCI / AUTORSKÁ PRÁVA

Obsah webových stránek, včetně veškerých textových a grafických obrázků, je chráněn autorskými právy společnosti CDS a / nebo dalších. Ochranné známky, loga a servisní značky zobrazené na webových stránkách jsou registrované nebo neregistrované ochranné známky společnosti CDS a / nebo dalších. Nic obsažené na webových stránkách nebude vykládáno jako udělené, ať už implicitně nebo jinak, jakoukoli licenci nebo právo používat jakoukoli ochrannou známku nebo materiál chráněný autorskými právy zobrazený bez písemného souhlasu CDS nebo jiné třetí strany, která může vlastnit ochrannou známku nebo materiál chráněný autorskými právy.

ODMÍTNUTÍ / OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

CDS vynakládá přiměřené úsilí k zahrnutí přesných a aktuálních informací na webové stránky, CDS neposkytuje žádné záruky ani prohlášení ohledně jejich přesnosti. CDS nepřebírá žádnou odpovědnost za případné chyby nebo opomenutí v obsahu webových stránek.

Některé propojené webové stránky nejsou pod kontrolou CDS a CDS neodpovídá za obsah žádného propojeného webu třetí strany ani za jakékoli jiné odkazy obsažené na takovém serveru třetí strany. CDS poskytuje odkazy pouze pro vaše pohodlí a zahrnutí jakéhokoli odkazu není schválením webu nebo jeho obsahu společností CDS.

MATERIÁLY NEBO PŘÍSTUPNÉ Z WEBOVÉ STRÁNKY SE POSKYTUJÍ „TAK, AKO JE“ K DISPOZICI „BEZ ZÁRUKY JAKÉKOLI DRUHY, VYJÁDŘENÝCH NEBO IMPLIKOVANÝCH. K NEJVYŠŠÍM ROZSAHU POVOLENÉMU UPLATNITELNÝM ZÁKONEM ODPOVÍDÁ CDS VŠECHNY ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO IMPLIKOVANÉ, VČETNĚ, NEJAK OMEZENÉ, VHODNÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL NEBO PORUŠENÍ. CD NEZARUČUJE, ŽE FUNKCE OBSAHUJÍCÍ SE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH NEBUDOU NEPORUŠENY NEBO CHYBNÉ, ŽE VADY NEBUDOU NApraveny, NEBO ŽE WEBOVÁ STRÁNKA NEBO SERVERY, KTERÉ ZÍSKÁ WEBOVOU STRÁNKU DOSTUPNOU BEZ VIRUSŮ NEBO JINÝCH ŠKODLIVÝCH KOMPONENTŮ. CD NEZARUČUJE ANI NEPOSKYTUJE ŽÁDNÁ ZÁZNAMY TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ NEBO VÝSLEDKŮ POUŽÍVÁNÍ MATERIÁLŮ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH NEBO PŘÍSTUPU V TĚCHTO PODMÍNKÁCH, JEJICH PŘESNOST, SPOLEHLIVOST NEBO DALŠÍ.

Používáním webu souhlasíte s tím, že odškodníte, neškodíte a budete obhajovat CDS z jakýchkoli nároků, škod, ztrát, závazků a všech nákladů a nákladů na obranu, včetně, ale neomezeno na odměny právníků, vyplývající přímo nebo nepřímo z nároku třetí strana, která je založena na vašem používání webu a porušuje tuto dohodu.

OSTATNÍ USTANOVENÍ

Tato Smlouva představuje úplnou dohodu mezi CDS a uživatelem této webové stránky týkající se předmětu zde obsaženého. Žádné zpoždění nebo opomenutí společnosti CDS jednat podle této dohody nebude znamenat zřeknutí se kteréhokoli z ustanovení obsažených v této smlouvě nebo práv zde stanovených, ledaže by se CDS výslovně písemně vzdala. Žádné jediné vzdání se nebude znamenat trvalé nebo následné vzdání se.

CDS si vyhrazuje právo kdykoli změnit nebo odstranit materiál z webové stránky a může kdykoli a podle svého vlastního uvážení revidovat podmínky této dohody aktualizací tohoto příspěvku. Uživatelé jsou vázáni jakoukoli takovou revizí, a měli by proto tuto stránku pravidelně navštěvovat, aby si přečetli aktuální podmínky této dohody.